Previous Next

TOPlist

Aktuality PROSINEC 2020      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Listopad 2020

Sdělení společnosti MULTISPORT a ZO OS KOVO ABB Brno o provozu karet MULTISPORT svým členům a spolupracovníkům ze dne 15. 12. 2020

ONLINE

Milé členky a členové, kolegyně a kolegové.

Blíží se k nám nejkrásnější období roku Vánoční svátky a závěr roku 2020

Bohužel v letošním roce jsme prožili zvláštní situaci a zažili spoustu omezení.

Mnozí z nás mají i zkušenost s nemocí COVID 19. Díky bohu z mého okolí znám jen případy lehčího průběhu. Jenže i to je velmi relativní.

Každá nemoc Vás omezí, každá nemoc Vám přinese spoustu negativ.

Já jsem bohužel v průběhu podzimu měl již jeden závažnější incident a o tom je také zřejmě můj pozdější průběh COVIDU.

Jsem člověk dynamický, rád se setkávám s lidmi, rád pomáhám v oboru, ve kterém se vyznám. Dlouhodobě se věnuji příjmu TV signálu, jeho zpracování a výstupu do televizorů zákazníků. K tomu patří také nastavení přístrojů a komunikace s lidmi středního a vyššího věku. A bohužel i tuto činnost jsem musel utlumit a omezit. Ale byl jsem překvapen, že byť se to nezdá, mnozí ze starší generace jsou schopni se sami postavit k problému, a dokonce i přes telekonferenci pochopit směr a cíl potřebných kroků v Nastavení a svoje zařízení se tak naučit ovládat.

Zhruba před polovinou listopadu jsem se začal cítit „nesvůj“, více unaven, se stálou bolestí hlavy. Zrušil jsem některá jednání a obětoval celý víkend k léčbě něčeho, co se vůbec nepodobalo obvyklé podzimní viróze, a navíc se nikam neposouvalo.

Do toho přišlo oznámení o setkání s nákazou a potřeba testu PCR, který byl samozřejmě pozitivní. První týden se nic víc nedělo, než to co každý den, nechutenství, únava a bolest hlavy. Do druhého týdne jsem vstoupil se zvláštní pachutí v ústech a zmírněním příznaků.

Čichové buňky a receptory fungovaly bez omezení, plicníkový čaj s medem a citronem krásně voněl, ale chutnal jako kdybych olizoval olejový filtr v autě. A to ještě hodně starý a přepálený. Doporučení lékařů i absolutně omezení pohybu a aktivit jsem bral vážně, já mám opravdu z nemocí respekt. Z volně prodejných léků už mi začínalo být těžko, nepomohla ani změna z paracetamolu na aspirinové léky. Co však přišlo třetí týden, tedy v době, kdy vlastně dle úsudku lékařů a nastavených norem již mělo být po karanténě bylo snad to nejhorší, co jsem kdy zažil. Bolesti hlavy ustoupily, teplota se o jeden stupeň snížila, ale z krku nevyšel ani hlásek. Jako kdyby hlasivky někam uletěly. Žádná bolest, žádné zahlenění, jen ticho. Možná zaskřípání a nesrozumitelný zvuk z krku.

Lékaři nasadili léčbu a doporučili další týden klidu, včetně hlasového. To opravdu nelze splnit, ale musel jsem!

A tak po třetím týdnu následoval čtvrtý, kdy blízcí okolo již byli vyléčeni, jen já ne.

Naštěstí se stav již lepší, snažím se zajistit v kanceláři a v organizaci vše co je potřebné, za ohromné pomoci všech svých kolegyň a kolegů z Výboru ZO.

Těm patří můj ohromný dík a druhý dík patří „vyšší moci“ za to, že i když mně umožnila zkušenost, tak jsem nebyl úplně sražen na kolena. A třetí dík patří společnosti, že mi umožnila dělat to co dělám a našla kompromis pro to, abych nemusel aktivity v činnosti zástupců zaměstnanců delegovat na ostatní kolegy.

Přeji Vám všem klidné a pohodové Vánoce roku 2020 a hodně štěstí a zdraví do roku 2021. Jsem přesvědčen že spolu to zvládneme a zase bude lépe.

Váš

Jiří Bohdan, Předseda Výboru ZO OS KOVO a zástupce zaměstnanců (Brno 9. 12. 2020)

  Přihláškový formulář - Penzion Pepovka

 

Pár praktických rad a informací:

·         V organizační jednotce Brno-Vídeňská pracujeme 18.12.2020 na posledy v tomto roce, máme nařízenu dovolenou

·         Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

·         Je možnost čerpat zdravotní benefit

·         Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

·         Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

·         Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan

 

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno