Previous Next

TOPlist

Aktuality Prosinec 2019      

Listopadový zápis z jednání ZO OS KOVO ABB

Vážení spolupracovníci, kolegyně a kolegové.

Končí se rok 2019, který byl po všech stránkách naší činnosti hektický a chaotický.

Naši zaměstnavatelé prováděli organizační změny, kterým jsme se museli přizpůsobit.

Proběhly volby napříč celou naší základnou, ke své dobrovolné práci usedli noví, mnohdy nezkušení kolegové.

V Kolektivním vyjednávání byl zmatek a chaos a výsledek, kterého bylo dosaženo je pod očekáváním velké skupiny zaměstnanců. Přesto by se dalo najít i několik pozitivních informací. Záleží jen na úhlu pohledu a na každém z nás. Někteří naši zaměstnavatelé reorganizují, někteří naopak posilují.

Nastává čas zklidnění a prostor k odpočinku, aktivnímu, nebo pasivnímu, tak jak to každý má  rád. Věnujte prosím svůj čas svým blízkým, dětem, rodinám, rodičům a také sami sobě. 

Věřím, že se v roce 2020 sejdeme plni sil a elánu a nenecháme se rozhodit tím, co nemůžeme ovlivnit.

Děkuji všem kolegyním a kolegům za spolupráci ve všech činnostech, které byly naší ZO organizovány a přeji Vám jménem svým i jménem kolegyně Lídy S. příjemné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví a pohody do roku 2020. Kolegyním a kolegům, a bylo jich opravdu v roce 2019 mnoho, kteří končí svoji pracovní kariéru přeji do této nové etapy života hodně sil a zejména elánu.

Klubu důchodců, členům Výboru KD i všem členům přeji hodně zdraví a elánu, kterého máte k přípravám Vašich aktivit víc než dost a buďte si jistí naší podporou i v roce 2020. To zdraví a štěstí pak dvojnásobně, ať Vám slouží milí přátelé.

S úctou a pozdravem Váš Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno