Previous Next

TOPlist

Aktuality PRÁZDNINY 2021      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Červen 2021

ONLINE

Milé členky a členové, kolegyně a kolegové,

tornado.jpg v myšlenkách jsem stále s přáteli z OS KOVO z Hodonínska. Příroda nám ukázala, co umí. Dlouze a náročně budovaná obydlí našich spoluobčanů, infrastruktura i veřejný majetek je zasažen přírodní katastrofou. Slova mohou utěšit, pomoc musí být rychlá a efektivní. 


Ztracené lidské životy nelze nahradit, rány se zahojí, bolest v srdci zůstane, stejně jako prázdné místo u rodinného stolu. Prosím vzpomeňte na všechny takto postižené a můžete-li, tak buďte nápomocni. OS KOVO má svoje nástroje na pomoc rodinám svých členů. Děkuji za všechny postižené a potřebné. 


Uzavřeli jsme jarní období, které bylo hektické. Přeji Vám všem, prožijte klidné léto, relaxujte, vnímejte krásy naší krajiny, navštívíte-li zahraniční destinace buďte prosím obezřetní a opatrní. 

Výbor ZO OS KOVO ABB Brno Vám všem přeje krásné léto a rodinnou pohodu. 

Jiří Bohdan a členové týmu OdboryABB Brno. 

Voucher na MULTISPORT kartu - ZO OS KOVO ABB Brno

Dobrý den Vám všem.

Společnost MULTISPORT nám nabídla několik volných voucherů, které můžeme propagačně použít. Voucher je pro mne jako zodpovědného zástupce absolutně anonymní. Jde o fyzický list, pomocí kterého si zájemce vše vyřídí sám na stránkách společnosti MULTISPORT.

V souvislosti s voucherem neeviduji skutečného zájemce, pochopitelně ale komunikuji s tím, kdo po mne bude chtít 1 až max. 3 VOUCHERY (listy v pdf-ku) scenované, nebo fyzicky předané.

Voucher lze uplatnit jednorázově, k objednání karty MULTISPORT - PROMO v průběhu měsíce srpna (do 18. 8. 2021) s platností na září 2021. Objednanou PROMO kartu si zaměstnanec nechá poslat do vlastních rukou na adresu, kterou si zadává sám. Kartu mu bude doručena včas před 1.9.2021. Nikdo z naší ZO s tím nebude mít žádné povinnosti navíc. Pokud bude zájem lze toto PROMO cíleně opakovat i v říjnu.

Rychlé shrnutí:
Objednávky Dárek – Multisport u mne, průběžně ( jiri.bohdan@cz.abb.com )
► S předaným VOUCHEREM – navštivte odkaz na MULTISPORT kartu a vyplňte zde Formulář
► Číslo VOUCHERU je součástí Vaší objednávky.
► Uzávěrkový termín na zpracování karet je 18. den v měsíci
► V případě potíží s odkazem nebo zadáním čehokoliv na stránkách MULTISPORTU kontaktujte infolinku MultiSportu.

Karta Vám přijde nejpozději 30. 8. 2021 do vlastních rukou, prostřednictvím České pošty
Od 1.9.2021 je platná do 30.9.2021. (na kartě bude vyznačeno)

► V případě zájmu o trvalý benefit MULTISPORT člen odborů ( ZO OS KOVO ABB Brno) kontaktuje Předsedu ZO viz. kontakty níže.
► V případě zájmu zaměstnance ABB (AB Komponenty, nebo HITACHI – Tuřanka) zaměstnanec rovněž využije kontaktů na Předsedu ZO viz. níže.

Odborová organizace může vlastním rozhodnutím Výboru ZO omezit počet provozovaných karet MULTISPORT, které hradí se spoluúčastí zaměstnance. Odborová organizace neručí za technické potíže spojené s distribucí a předáním vyžádaných PROMO karet jednotlivými uživateli.

Děkuji za Váš zájem o společnost MULTISPORT a její benefity. Jiří Bohdan

Mobile: +420 603 418 986
E-Mail: jiri.bohdan@cz.abb.com
Stránky zástupců zaměstnanců: www.odboryabbbrno.cz

Z další činnosti telegraficky: 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Obracíme se na Vás ohledně Vašich dotazů na případnou finanční pomoc postiženým občanům na Jižní Moravě po běsnění přírodních živlů, hlavně tornáda, ale i silného krupobití apod.

V posledních pár dnech jsme měli mnoho dotazů na možnou pomoc našim členům OS KOVO od Základních organizací. Od pátečního rána jsme v kontaktu s předsedy Základních organizací a zástupci Seskupení členů v této oblasti a celou věc monitorujeme.

Zatím po prvotním šoku a pomoci raněným byl hlavně čas úklidu a přípravy na následující dny a týdny. K dnešnímu dni máme avizováno zatím pouze cca 10 žádostí od členů OS KOVO z Konta pro živelné pohromy, které se pravděpodobně nebudou týkat přímo domů určených k demolici, ale vše se může změnit v následujících dnech a týdnech, kdy budou mít postižení více času spojit se se svými mateřskými organizacemi.

Nicméně na základě těchto skutečností výkonné vedení OS KOVO rozhodlo:

  • zřídit transparentní účet u České spořitelny a.s., kam by přispěl OS KOVO z rozpočtu a dobrovolníci z řad ZO OS KOVO případně jednotlivců ? členů OS KOVO.
  • přispět na tento transparentní účet částkou 1 mil. Kč z prostředků OS KOVO.

Pokud tedy budete chtít přispět postiženým členům OS KOVO, ale i dalším občanům v této oblasti prosím můžete své příspěvky posílat na následující transparentní účet:  číslo účtu 9119112, kód banky 0800   (IBAN CZ10 0800 0000 0000 0911 9112)

Pokud budete své příspěvky posílat jako fyzická osoba (člen, zaměstnanec apod.) zadejte jako Variabilní symbol platby(VS): 2021 a do poznámky napište své jméno a příjmení.

Veškeré prostředky zaslané na tento transparentní účet budou poté určeny postiženým občanům či institucím v této oblasti na základě rozhodnutí Výkonného vedení OS KOVO.

Děkujeme všem za jakoukoliv pomoc postiženým na Jižní Moravě.

S úctou a pozdravem

Tomáš Valášek, místopředseda OS KOVO, Odborový svaz KOVO

Organizační pokyny: 

Prosím v průběhu prázdnin komunikujte výhradně písemně a sledujte omezení v naší kanceláři na Vídeňské. Budeme čerpat dovolenou, také budeme mírně zlepšovat naše pracovní prostředí. 
Je tedy možné, že několik dnů budeme na našem pracovišti fyzicky nepřítomni. Tyto skutečnosti oznámíme cca 5 dnů předem. 
Děkuji za pochopení. 

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno 

V Brně dne 1. 7. 2021 

Pozn.: Vše ostatní k našim benefitům i naší činnosti najdete v historii, moje články jsou zde uloženy v Menu pod záložkou ARCHIV

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

· Je možnost čerpat zdravotní benefit

· Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan

 

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno