Previous Next

TOPlist

Aktuality LISTOPAD a PROSINEC 2020      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Září 2020

ONLINE

Milé členky a členové, kolegyně a kolegové.

Zdravím Vás v této nelehké a komplikované době.  Podzimní počasí svádí k melancholii, je depresivní a každý se s ním musíme vyrovnat.

Koronavirus nás zasáhl v tomto roce citelně a znatelně a změnil nám naše životy. Situace s omezením aktivit stále trvá a je zatím nepředvídatelná.

V naší odborové práci nám koronavirus pozastavil mnoho plánovaných aktivit a akcí, omezil naši schůzovou činnost, možnosti prezenčního vzdělávání a připravil nás o spoustu peněz. Peněz, které jsme chtěli vydat za zábavu a vydáváme je jinak, velmi účelově a s ohledem na Vaše potřeby.  Přesto jsme optimisté a připravujeme zimní rekreační sezonu a věříme že bude uskutečněna. Možná ve změněné podobě s vysokým standardem hygienického zajištění, ale bude.

Používáme běžně telekonferenční hovory, bez nutnosti cestování, ale stejně máme pocit, že nám chybí mezilidský kontakt.

Dodržujeme nastavená pravidla, ale současně si umíme pomoci navzájem, je-li toho potřeba.

V současné chvíli jsem oznámil, jak budeme postupovat ve věci MULTISPORT aktivit a věřím že situace bude zvládnutá a správně pochopena.

Připravujeme ve všech třech firmách, kde působíme Kolektivní vyjednávání o výši mzdového nárůstu. Věříme ve vyjednávacích týmech, že i přes složitost situace dosáhneme nějakého uspokojivého výsledku. Držte nám proto palce a vyčkejte na další informace.  

Blíží se Advent a příprava na Vánoční svátky. Myslete proto na nejzranitelnější a na nemocné a slabé. A samozřejmě na Vaše blízké a zejména na příslušníky starší generace.

Věnujte jim chvíli svého času a volna, zavolejte jim, buďte jim nápomocni s běžnými věcmi, nebo jen rozebrat situaci, rozptýlit obavy.

Přeji Vám krásný Advent, hodně štěstí a zdraví a věřím, že spolu to zvládneme. 


Jiří Bohdan (17. 11. 2020)

  Přihláškový formulář - Penzion Pepovka

 

Pár praktických rad a informací:

·   Rozpočet na půjčky je v letošním roce uzavřen (přislíbené a rozjednané bude realizováno).

·   Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí.

·   Je možnost čerpat zdravotní benefit.

·   Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí.

·   Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, jste seznámeni s navýšením plateb.

·   Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají.

Zápis z jednání v říjnu a listopadu 2020 bude vyvěšen v prosinci, zřejmě již poslední v tomto kalendářním roce. Omlouvám se, ale některá jednání nejsou veřejná a jsme vázání mlčenlivostí jako vůči našim členům, tak partnerům, zaměstnavatelům.

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Jako první příběh připravím svůj osobní příběh letošního Covidového roku. Setkávám se s mnoha lidmi, mám široký záběr aktivit. Jen prosím chvíli strpení.

Děkuji Vám za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan

 

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno