Previous Next

TOPlist

Aktuality Listopad 2019 (+ říjnový zápis z jednání ZO OS KOVO ABB)   

Vážení spolupracovníci, kolegyně a kolegové.

Předávám informaci o ukončení činnosti profesního spolku – Podpůrný spolek dělnický, halířový.

V minulosti byl tento spolek oblíbený mezi zaměstnanci a do dnešních dnů byla zachována jeho organizační struktura i v našich závodech – ABB, AB Komponenty.

V pokynech k likvidaci je naznačeno jak bude postupováno a také jsou uvedeny kontakty na likvidátora spolku.

Vzhledem k tomu, že spolupracuji s osobami, které zde evidují členy jsem připraven pomoci jednotlivým zaměstnancům s vyřízením jejich nároků. Samozřejmě je doporučeno komunikovat přímo, nic méně mohu informace nebo záležitosti spolu s plnou mocí dotyčného člena zjistit nebo předat dál.

Před cca 12. lety zanikl spolek ŠÚF, který sdružoval zaměstnance úřednických a THP pozic. ( tzv. Šimůnkův podpůrný fond) 

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno