Previous Next

TOPlist

Aktuality LISTOPAD / 2017  

Zdravotní klaun v roce 2017

Vážené členky, členové naší ZO OS KOVO ABB Brno.

v přiložených materiálech v následující části sdělení lze najít informace k lyžařským zájezdům, pořádaným sportovní komisí jednotky EPMV v termínu 19.1. až 21.1.2018, 16.2. až 18.2.2017 a třetím lyžařský zájezd na Dolní Moravu 23.2. - 25.2. 2018.

INVIA

V případě Vašeho zájmu komunikujte prosím přímo s organizátory na adresách emailové komunikace a pevných linkách v ABB – EPMV – Vídeňská. Stejně jako v minulosti jsou nastaveny tři úrovně cen, zaměstnanec-člen odborů, zaměstnanec – nečlen odborů a host.

Za hosty jsou považovány všechny osoby, které nemají vazbu na zaměstnance ABB a jsou přizváni, pokud to kapacita jednotlivých ubytovacích zařízení dovolí.

Za rodinné příslušníky jsou považovány osoby – partneři/ partnerky zaměstnanců a jejich děti. Tyto osoby se posuzují  při stanovení ceny za jednotlivé kategorie – zaměstnanec – člen odborů  nebo  zaměstnanec.

Organizátoři zájezdů mají plnou pravomoc rozhodovat o tom, kdo se zájezdu zúčastní, případně komu bude nabídnut náhradní termín. Doprava na zájezd je hromadná, autobusem smluvního přepravce a malý počet zájemců může být zařazen s individuální dopravou ( do naplnění kapacity ubytovacího zařízení ) .

Organizátoři evidují příjem Žádostí elektronicky, pokud bude potřeba vypomoci s vyplněním  Žádosti v písemné verzi lze takto učinit v kanceláři ZO OS KOVO ABB Brno na Vídeňské, po předchozí dohodě.

Vaším prvním krokem by tedy mělo být vstoupit do komunikace s některým z organizátorů zájezdu přímo.

Mnoho let bylo zavedeným pravidlem, že jsme za Vás řešili a objednávali zahraniční rekreace. Od letošní rekreační sezony (2018) již tomu tak nebude. Můžeme Vám pouze nabídnout doporučení na naše bývalé partnery, se kterými máme dobré zkušenosti. V přílohách našich webových stránek tedy budou nabídnuty zahraniční i tuzemské rekreační zájezdy nebo kontakty na jednotlivé ubytovatele a poskytovatele služeb v cestovním ruchu – tuzemském i zahraničním.

VÍKENDOVÝ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO JESENÍKŮ - LEDENVÍKENDOVÝ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO JESENÍKŮ - ÚNORDOLNÍ MORAVA 23 - 25. 2. 2018

 

Nejedná se o reklamu, jde o vstřícnost k těm lidem, kteří ještě v tomto oboru zůstali a působí. Někteří již svoji činnost ukončili, někteří s námi nekomunikují a někteří nám ještě informace přislíbili. Vztahy v cestovním ruchu jsou hodně o lidech a zkušenostech s konkrétními osobami, proto jim zachováváme přízeň, pokud si to přejí a požádali nás o to. V každém případě, prosím obracejte se přímo na jednotlivé kontakty se svými požadavky i náměty.

NABÍDKY LETNÍCH ZÁJEZDŮ PRO ROK 2018

DOVOLENÁ V ŘECKU NA OLYMPSKÉ RIVIÉŘE Studia Margarita letovisko BARBATI ŘECKO KORFU

V některých nabídkách je publikováno: členům odborové organizace poskytujeme slevu ve výši xxx %.

K prokázání členství v ZO OS KOVO ABB Brno stačí: odkaz na moji emailovou adresu, členství potvrdím, nebo prosím využijte průkazu člena OS KOVO. Noví členové, kterým ještě průkaz nebyl předán využijí první možnosti.  

Po uskutečnění zájezdu, rekreace pak máte možnost přes interní komunikaci, nebo pomocí přiložených formulářů žádat o tzv. příspěvek na rekreaci. Příspěvek je určen Vám členům ( bez partnera ) a Vašim dětem do 18 let podle pravidel a zásad. Případné dotazy na praktické provedení čerpání příspěvku a potřebné doložení dokumenty objasním na vyžádání, z častých dotazů pak vytvořím universální odpověď a vložím ji do Poradny.

Jisté však je, že příspěvek by měl být čerpán až po uskutečnění rekreace, nebo v době, kdy lze předpokládat, že již rekreace proběhla, proběhne, nebo nebude z Vaší strany zrušena. V případě, že Vaši rodinní příslušníci ( partnerky, partneři ) jsou u nás v ZO OS KOVO ABB Brno registrováni oba, mají nárok na příspěvek oba, dokládají se pouze jedny doklady a příspěvek se vyplatí dle Vašeho zadání na jeden bankovní účet, případně každému zvlášť.

Příspěvky vyplácíme výhradně převodem peněžních prostředků na účet. Nárok je pouze na jeden příspěvek, ve výši dané pravidly a zásadami během kalendářního roku.

Vyčerpáním příspěvku v zimní sezoně již zaniká nárok na příspěvek letní.

Děkuji Vám za pochopení této velké změny. Nejasnosti nebo spory rozhoduje Výbor ZO zastoupený předsedou. 

Jiří Bohdan 

V následující části sdělení lze najít souhrn nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno a k potřebných přiložených materiálů.

Je to další krok k tomu, abychom Vám členům ZO OS KOVO ABB Brno předkládali informace uceleným způsobem a vyhnuli se tak diskusím a „polopravdám“ , na které občas narazím v dotazech adresovaných k mojí osobě, nebo při diskuzích s jednotlivými členy.

Jsou to materiály pracovní, které budou ještě korigovány a schváleny až na jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno v prosinci 2017 a budeme se jimi v roce 2018 řídit. K těmto materiálům jsou přiloženy také Formuláře žádostí v samostatné části našich stránek v sekci: Dokumenty.

Formuláře je možné používat, neboť jsou reálné a pokud uvádějí hodnoty podpor jsou zakotveny v dokumentech platných pro rok 2017 – tj. aktuální rok.

Jedná se o:

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Příspěvek Dárcům krve je po dohodě vyplácen ve stejné výši jako v roce 2016, mechanizmus Žádosti zůstal zachován. Žádost je přiložena zde: (Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve)

Informace o provozu zdravotního střediska na Vídeňské jsou vyvěšeny. 

Informace k provozu hromadného stravování v EPMV Vídeňská : běžný provoz

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem.

Přikládáme několik nabídek na kulturní akce nebo informativních letáčků z okolí:

3. prosince 2017 v Besedním domě v Brně - Má vlast od B. Smetany - 135 let od premiéry

U kulturních pořadů platí:

přihlášky zájemců přímo na kontakt uvedený v zápatí našich webových stránek. Objednatelem je vždy ZO OS KOVO, u vstupenek je nastaveno spolufinancování účastníka akce dle konkrétního rozpisu. Uzávěrka objednávek bude do konce srpna 2017 bez možnosti navyšování.

S pozdravem Jiří Bohdan

tým Odbory ABB Brno