Previous Next

TOPlist

Aktuality LISTOPAD / 2016  

Kolegyně, kolegové, spolupracovnice a spolupracovníci.

Měsíc listopad je pravidelně určen k zahájení Kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem.

Na tomto vyjednávání se nastavují pravidla pro další kalendářní rok, jak pro Benefity, tak pro mzdový nárůst a ostatní záležitosti, které pokrývá Kolektivní smlouva. Ta je v ABB uzavírána na jeden kalendářní rok.

Členové Výboru ZO a členové vyjednávacích týmů dobře vědí, co tato práce obnáší.

V letošním roce také obnovujeme Kolektivní smlouvu u našeho druhého zaměstnavatele AB Komponent s.r.o. Průběžné informace o Kolektivním vyjednávání budeme z taktických důvodů uvolňovat postupně a informovat budeme všechny zaměstnance, za které naše Odborová organizace vyjednává. O tématu jsem podrobněji hovořil v loňském říjnovém vydání Aktualit.

Jsem rád, že máme stabilní členskou základnu v naší nové organizaci v ABB Tuřanka. Můžeme být na svoje výsledky hrdí, neboť jsme během necelého půl roku postavili fungující jednotku. A věřte tomu, že to není málo práce. Můj dík tak patří všem na Slatině, kteří se o to zasloužili.

Na poslední dva měsíce letošního roku máme připraveno mnoho úkolů, týkajících se především změn v evidenci členů a v rozšiřování nových Benefitů našim členům.

Z organizačních důvodů urychlíme také rozšiřování benefitů pro rodiče a jejich děti, které pravidelně ke konci roku zajištujeme. Proto prosím, aktualizujte svoje evidenční náležitosti, tak jak Vás k tomu vyzýváme. Seznamy dětí našich členů je nutné mít aktualizovány tak, abychom v průběhu příštího týdne mohli odeslat objednávky na dárkové poukazy.

Společensky prospěšnou aktivitu, Benefit pro dárce krve již máme téměř uzavřenu, byla vyčerpána celá částka určená na nákup poukázek a dokončujeme jejich distribuci.  

Přeji Vám příjemné prožití nadcházejících podzimních dnů a těším se na další spolupráci.

Za Výbor ZO OS KOVO

   Jiří Bohdan

INFO POZNÁMKA:

Téma bezpečnosti práce a bezpečného chování na pracovištích zaměstnavatele.

Vážené spolupracovnice, spolupracovníci. Na svých obchůzkách si všímám, že i přes snahy zaměstnavatele ke zvyšování úrovně bezpečné práce jsou stále ještě pro některé z nás pokyny a nařízení směřující k zajištění bezpečné práce v dodavatelských činnostech a činnostech obslužných a úklidových tabu.

Prosím, neberme toto na lehkou váhu. Smrtelné pracovní úrazy a úrazy s vážným zdravotním postižením na celý zbytek života jsou zbytečné a jsou lidskými tragédiemi s dopadem do rodin postiženého.

Buďme bdělí, pozorní a ostražití. Zdraví a život máme jen jeden.

Jiří Bohdan 

 

 

Nabídky dovolených 2016/2017:

 

VÍKENDOVÝ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO JESENÍKŮ VÍKENDOVÝ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO JESENÍKŮ

CK ALEX a ČEDOK - dovolená a cestování