Previous Next

TOPlist

Aktuality LEDEN 2021      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Listopad 2020

Sdělení společnosti MULTISPORT a ZO OS KOVO ABB Brno o provozu karet MULTISPORT svým členům a spolupracovníkům ze dne 15. 12. 2020

ONLINE

Dobrý den, kolegyně a kolegové,

Přeji Vám klidný rok 2021, ale bohužel Vás musím požádat a poprosit o tichou vzpomínku na našeho kolegu, kamaráda a spolupracovníka, dlouholetého poctivého odboráře a velmi férového člověka Pana Svatopluka Lamprechta.

Sváťa nás opustil po dlouhé a těžké nemoci krátce před Vánočními svátky ve věku 58 let.

Vzhledem k opatřením, která jsou nyní nastavena je společné a hromadné rozloučení téměř nerealizovatelné.

Vzpomeňte proto v klidu a pokoji na Svatopluka Lamprechta, vyjádříme tak společně úctu k našemu kolegovi, který již není mezi námi.

Děkuji Vám jménem svým i jménem členů Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

Jiří Bohdan

  Přihláškový formulář - Penzion Pepovka

Pár praktických rad a informací:

·         V organizační jednotce Brno-Vídeňská pracujeme 18.12.2020 na posledy v tomto roce, máme nařízenu dovolenou

·         Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

·         Je možnost čerpat zdravotní benefit

·         Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

·         Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

·         Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan

 

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno