Previous Next

TOPlist

Aktuality Leden/Únor 2020      

Listopadový zápis z jednání ZO OS KOVO ABB

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ

17. 2. 2020 až 21. 2. 2020 bude kancelář ZO OS KOVO ABB Brno – Vídeňská v pracovat omezeném režimu. Doporučujeme si před návštěvou ověřit, zda jsme přítomni na tel. čísle 547 152 487 nebo mobilním 603 418 986

Dne 25. 2. 2020 se v jídelně ABB Vídeňská od 14.00 uskuteční členská schůze Klubu důchodců při ZO OS KOVO ABB Brno. Pozvánky již byly rozeslány.

Vážení spolupracovníci, kolegyně a kolegové.

Na prahu roku 2020 se scházíme, doufám odpočinutí a plni elánu do Nového roku.  
Připravujeme sportovní aktivity, máme ukončenu a sestavenu skupinu osob, která se zúčastní o jarních prázdninách rekreace na Franu.

Letní dětské tábory zajistíme, pokud nám naši tradiční partneři nabídnou spolupráci a volná místa. Zatím neplánujeme žádnou změnu, ale možná se ještě naše rozhodnutí změní.

O letní aktivity dětí a umístění v táborech zájem je tradičně již od prvních dnů Nového roku, neboť si rodiny tvoří svoje vlastní plány a chtějí garantovaně počítat i s umístěním dětí.

Domnívám se, že do konce ledna již budeme o letních aktivitách mít víc informací a soustředěny všechny nabídky.

Dovolte mi abych zvýraznil jedno téma a to je téma dárcovství krve.

Vstoupil jsem do těsnější spolupráce s Fakulní nemocnicí u Svaté Anny, která otevřela také transfůzní stanici.

Věřím, že nám dárcům tato rozšířená možnost darovat krev nebo plazmu i v centru Brna přijde vhod a kdo potřebuje být rychleji odbaven a rád se vyhýbá většímu množství lidí tuto nabídku přijme.

Pravidla jsou nastavena podobně jako na ostatních TO, je vhodné se registrovat, ale v komunikaci s vedením TO FN USA je jasně potvrzeno, že prvo dárce nebude odmítnut, umožní-li jeho zdravotní stav odběr.

Děkuji Vám tedy za Vaši ochotu k dárcovství a závěrem jen formální sdělení :

Výše rozpočtů na ocenění dárců krve není nijak krácena, Žádost uveřejněná na našich stránkách je platná, přestože obsahuje formulace a texty již více než tři roky neaktualizované.

Přeji klid a pohodu a těším se na spolupráci s Vámi kolegyněmi a kolegy v ABB a AB Komponentech.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno