Previous Next

TOPlist

Aktuality Květen 2019 (+ nový dubnový zápis z jednání ZO OS KOVO ABB)   

Milé kolegyně, kolegové, členky a členové naší ZO OS KOVO ABB Brno.

Máme za sebou období, které pro nás všechny, kteří pracujeme na změnách v naší organizaci bylo velmi rušné a hektické. Volby se chýlí ke svému závěru, proces bude zakončen 15. května 2019, kdy se sejdeme na ustavujícím jednání našeho Výboru ZO OS KOVO, který vznikl z Voleb.  

Pro nás všechny jsou výsledky velmi překvapivé. Omladíme náš tým a i když zvýšíme počet členů Výboru a počet osob zapojených do práce, nic nepůjde samo. Budeme se věnovat školení, získávání zkušeností i vědomostí.

Věřím, že se nám spolu bude spolupracovat velmi dobře a zachováme myšlenku i ideu odborů v dobrém i nadále napříč podnikem, které nás mnohé doslova vychoval a umožnil nám realizaci osobního rozvoje i výdělku. Ano, ne vše je ideální, je mnoho změn a okolností, které změnit nedokážeme.

Ale můžeme zahájit diskusi, můžeme zaměstnavatelům poskytnout zpětnou vazbu a Vám zaměstnancům podat pomocnou ruku. A to má smysl a pomáhá nám to tvořit to, čemu se říká dobré jméno. V tomto případě dobré jméno naší odborové organizace, která vystupuje pod jménem ZO OS KOVO ABB Brno již třetím rokem. (zkráceně: ODBORY ABB BRNO)

Děkuji všem, kandidátům i spolupracovníkům za aktivní přístup k práci. Velmi si ho cením a také ho ohodnotím.

Voleb se zůčastnilo 76 % voličů z naší ZO a celkově bylo vyřazeno jen 12 hlasovacích lístků pro neplatnost. Členskou základnu si udržujeme stále ve velmi dobrém stavu, přesná čísla nezveřejnujeme, ale jsme mezi 22 % až 24 % angažovanosti našich zaměstnanců. (zaměstnanců v podnicích, ve kterých působíme). Ani tato čísla (počty zaměstnanců) nemůžeme zveřejnit, neboť si to naši partneři, zaměstnavatelé nepřejí. 

Průzkum názorů Vás členů odborové organizace nám jasně ukázal, že jdeme správným směrem. Také nám přinesl podněty k novému přístupu k našim aktivitám. Přeji všem, aby Vás nepotkalo žádné neštěstí, žádná osobní či jiná tragická událost a Odborům zdar!

A ještě dodatečná organizační poznámka: Zápis z pravidelného jednání Výboru za duben 2019 ještě není připraven, jednání Výboru jsme přerušili a dokončíme ho až 15. května 2019 těsně před rozpuštěním starého Výboru ZO OS KOVO ABB Brno. Děkujeme za pochopení. Jiří Bohdan, – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

Aktuální LAST MINUTE

ZO OS KOVO ABB Brno není pořadatelem této rekreace. Nabídku zveřejňuje po dohodě s CK EKO Brno.

K uvedené rekreaci je možné čerpat příspěvek na rekreaci, dle pravidel daných Zásadami hospodaření.

Ostrov Korfu 24. 6. - 4. 7. 2019 a 4. 7.- 15. 7. 2019 Řecko - Olympská riviéra - 5. - 15. 7. 2019

Věnujte prosím pozornost ještě následujícím řádkům.

Milé kolegyně, kolegové,  vážené spolupracovnice a vážení spolupracovníci.  

Ve vztahu dvou nebo více činitelů, kteří jsou na sobě závislí, nutně musí být důvěra a vzájemné vazby.

Zaměstnanec je závislý na zaměstnavateli a zaměstnavatel zaměstnance potřebuje. Není možné napadat zaměstnavatele za to, co se mi nelíbí, nebo za něco, co se mne netýká, čemu nerozumím a pod..

Stížnosti se mají řešit a já jsem každý týden svědkem toho, že stížnosti lze řešit. A také že se řeší. Je také ale potřeba vědět jak a kam se obrátit, dát řešiteli šanci se vyjádřit a eventuelně se zapojit jak do řešení, tak do šetření toho, co je vytýkáno.

V minulých dnech se počal šetřit případ, jehož náznaky Vám bohužel nemohu celé popsat, ale popsat mohu ten fakt, že určitě nebyl správně veden již od počátku samotným stěžovatelem.

Každý zaměstnanec má možnost se se svou stížností obrátit na svého nejbližšího nadřízeného.  Může to být klidně jen podnět nebo dotaz na něco, co se děje, ale čemu  jako stěžovatel nerozumím. Teprve tehdy, kdy jsem odmítnut nebo nepochopen jdu dál, mám na pracovišti vedoucího (výroby, úseku) znám svého personalistu, nejvyššího manažera. A také mohu podat dotaz na odbory. To jsou zástupci zaměstnanců, bez ohledu na aktuální stav vztahů, nebo moje (stěžovatelovo) členství.  Možná se to neví, možná se to nikde neučí, ale u nás v ABB to funguje.

Zaměstnanecký podnět je šetřen, je konzultován a  také jsou nálezy tohoto šetření sděleny samotnému stěžovateli (nebo okruhu stěžovatelů). Jistým problémem jsou lhůty:  Neodkladné jsou věci mzdové a docházkové; tam je potřeba řešit věci s ohledem na ukončení měsíčních uzávěrek docházkových dat, nebo peněžních toků. Organizační věci a věci týkající se BOZP (bezpečnost práce) jsou už přesně tím, co mělo mít delší lhůtu, podle důležitosti a dopadu na konkrétní zaměstnance.

Závady v BOZP přímo ohrožující zdraví a život se řeší ihned a každý zaměstnanec je proškolen, co na daném pracovišti takovou závadou je. Systémové věci ale vyžadují určitě i od stěžovatele jistou míru časové tolerance při požádání o vysvětlení. Doporučené lhůty jsou 15 dnů a 30 dnů k vyjádření, případně k seznámení s tím, co již bylo zjištěno. 

Prosím, dodržujte správné postupy při podávání stížností i podnětů. Není možné, účelné a ani korektní hned stížnost na něco, co se mi jeví jako systémové selhání považovat za účelové obcházení zákonů a napadat to ihned u všemožných i nemožných správních a státních orgánů.

Zjistí-li se, že stížnost nebyla oprávněná je hodně důvodů k tomu, aby byla vykonána odplata, pomsta, nebo jen změna, která zhorší podmínky všem, kdo se na stížnosti podíleli.

Firemní kultura je něco, co se ve společném ABB podniku v České republice tvoří již 26 let, neustále se na tom pracuje a některé zákony jsou v mnohém přísnější než jsou evropská doporučení.  My zástupci Sdružení odborových organizací ABB jsme pravidelně seznamováni a informování o tomto dění. V ABB se zákony dodržují.

Děkuji Vám za loajalitu se zaměstnavatelem a prosím, nerozumíte-li něčemu, co se Vám zdá jako systémové selhání, nebo by mohla změna být prospěšná obracejte se klidně na svého zástupce pracujících, tedy předsedu odborové organizace. Dnešní doba je rychlá a technická. A právě přes tu techniku lze velmi rychle a mnohdy opravdu jen z důvodů zbrklosti napáchat nezvatné škody. I zde platí – vyřčené již nelze vzít zpět. (nebo napsané)

Přeji Vám úspěšné zvládnutí pracovních úkolů a osobní pohodu.

S pozdravem, Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

 

 Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR se stolním tenisem

Kolegyně a kolegové, pokud nevíte co s Vašimi dětmi v prvním měsíci prázdnin, je zde zajímavá nabídka Tenisového klubu TJ. Moravská Slavia – Morendy .

Připomínáme základní pravidla:

Každý si objednává účast dítěte sám, přímo na kontaktních adresách  a po uskutečnění akce si může zaměstananec ABB Brno – výrobní závody požádat o příspěvek na rekreaci dítěte.

K žádosti o příspěvek dokládá potvrzení o zaplacení, účasti a pobytu na této akci. Organizátoři jej umí vystavit a věrohodné je skutečně o tento příspěvek žádat zpětně, tedy po uskutečnění akce a pobytu dítěte na této akci.

Děkuji za pochopení, v případě nejasností mne kontaktujte prostřednictvím odkazu na webových stránkách www.odboryabbbrno.cz – napište nám.

S pozdravem Váš předseda Výboru ZO Jiří Bohdan  

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno