Previous Next

TOPlist

Aktuality DUBEN 2021      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Duben 2021

ONLINE

Milé členky a členové, kolegyně a kolegové,

Aktuálně připravujeme členskou schůzi, u nás vžitou pod názvem Konference členů. 

Na tuto schůzi jsou vybíráni klíčem delegáti z celkového počtu členů naší ZO.

V letošním pandemickém roce jsme museli upravit počet delegátů tak, abychom naplnili kapacitu v prostoru jídelny našeho partnerského zaměstnavatele podle současných epidemických pravidel. 

Přesto lze na tuto schůzi přijít dvěma legálními způsoby: 

a) Přihlásit se ve svém úseku u svého úsekáře (předsedy DV) 

b) Přihlásit se přímo na sekretariátu 

V potřebnou dobu provedeme uzávěrku seznamu delegátů, zkoordinujeme vše mezi sebou a delegátům dáme jasnou zprávu, že jsou nominovaní na uvedenou schůzi. Předáme jim pozvánku – delegátní lístek. 

Program schůze je vcelku neměnný a kopíruje potřeby dle Stanov a zásad pro podobné aktivity v demokratickém prostředí. 

Výbor rozhodnul na svém jednání o změně termínu Konference na 16. 9. 2021. Detailní vysvětlení přidám do Zápisu z jednání Výboru za duben 2021.

My – členové samosprávy Vám členů skládáme účty, Vy členové máte možnost vznést podněty do další práce a nastavit nám tzv. laťku pro další kroky a cíle. 

Počítáme s tím a jsme rádi za komunikaci. Komunikaci pak povedeme i s (naším) zaměstnavatelem, partnerem pro sociální dialog. Pokud se nám na místě nepodaří vše řádně vysvětlit, jsme vázáni povinnostmi Vám zpětnou vazbu poskytnout neprodleně dle časového schématu v nejbližším období. 

V pandemické situaci, ve které již druhým rokem žijeme je vše složitější a komplikované, přesto se vždy snažíme vše vyřešit a posunout k cíli. 

Ještě jednu věc jsem chtěl zmínit. Chci Vás všechny poprosit o správnou míru tolerance a pochopení všech vztahů a vazeb, které pracovně právní vztah přináší. V týmech našeho zaměstnavatele to občas vře, jsou zbytečné konflikty jak v pracovních, tak v mezilidských vztazích. 

Nepřispívá to ani výkonu daného týmu, ani klidu v mezilidských vztazích. A potom, když se situace stává neúnosnou dochází k zásahům „z hora „ tzv. zásahům vedení zaměstnavatele. A ty bývají vždy silové, vždy podle Zákoníku práce, a ne vždy ke spokojenosti všech. V životě to již tak chodí, ale musíme si všichni uvědomit, že v demokracii platí určité zásady a zákony. A i když osobní právo vyjadřovat se není nikomu upíráno, neplatí to např. v pracovně právních vztazích. Jsou situace, kdy se jednotlivec podřídí (podřizuje) většině, autoritám, vedoucím a v kolektivu je pouze tím pověstným kolečkem v soukolí. Je to o respektu a povaze daného jedince nebo povahách jedinců, ze kterých se kolektivy – týmy skládají. 

Chtěl bych Vás poprosit i požádat o trochu sebereflexe, empatie i zklidnění. Situace ve které již víc jak rok žijeme a plníme úkoly je chaotická, rozhodně klidu nepřispívá. Ale prosím snažme se spolu vyjít, nebo se alespoň respektovat, tolerovat. Samozřejmě, vidíte-li že situace je neúnosná, pojďme ji řešit. Jsou mechanismy a principy, dle kterých se postupuje… 

Mějte krásné dny a žijte svůj život v klidu a porozumění. 

To Vám přeje Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

V Brně dne 16. 4. 2021

Pozn.: Vše ostatní k našim benefitům i naší činnosti najdete moje články jsou zde uloženy pod záložkou ARCHIV

  

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

· Je možnost čerpat zdravotní benefit

· Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan

 

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno