Previous Next

TOPlist

Aktuality DUBEN / 2017  

Kolegyně, kolegové, spolupracovnice a spolupracovníci.

V minulém týdnu byla připravena ponížená nabídka tuzemských rekreací, tak jak jste na ně byli zvyklí v minulých letech. V nenárokových benefitech se nezastavil čas, ale naopak dochází ke změnám. A na ty musíme reagovat i my, partneři našeho zaměstnavatele. Proto zřejmě v letošním roce organizujeme tuzemské rekreace naposledy.

Toto není nic nového a neobvyklého, změna věkové struktury našich zaměstnanců, změna potřeb zaměstnavatele a také rychlost dnešního světa si zde jasně vyžádala přípravu nových pravidel, nových přístupů.

Věrni zůstáváme podpoře rodin s dětmi a podpoře zaměstnanců ve věku 55 plus. Jsou to pro nás jasné cílové skupiny. Jsou zranitelné hlavně finančně, ale i tím, jaké životní situace řeší.

Tuzemské rekreace v nabídkách, které zveřejnujeme jsou nabízeny zaměstnancům našich partnerských výrobních jednotek. Klíčem jsou rozdělovány zaměstnancům, nečlenům ZO a zaměstnancům členům ZO. Rozdílnost cen, za které jsou nabízeny je dána rozdílným přístupem k čerpání prostředků na nenárokové Benefity zaměstnavatele.

Při uspokojování požadavků a plnění jednotlivých nabízených kapacit musí dojít k výběru s ohledem na velikost jednotky – rodiny a stáří spolucestujících dětí. S těmito všemi aspekty jste seznamováni při uzavírání přihlášek a před placením Vašeho podílu.

Na nenárokové benefity není právní nárok. Veřejný příslib přidělení platí jen do naplnění nasmlouvané kapacity s dodavatelem zprostředkujícím tyto rekreace.

Jednotlivé nabídky jsou zveřejněny níže zde: 

Nabídka - Tuzemská rekreace léto EPMV 2017

Nabídka - Tuzemská rekreace léto EP, EPES 2017

Přihlášky směrujte prosím na adresu sekretariátu viz.kontakty uveřejněné na těchto webových stránkách.

Závěrem bych Vás chtěl požádat o ukončení podávání přihlášek na letní rekreace dětí – na tábory. Celou agendu již nyní zpracováváme a připravujeme konkrétní kroky k předání jednotlivým provozovatelům táborů. 

S rodinami žadatelů komunikujeme a nadále budeme k dispozici pro doplňující otázky. 

Kolegyně, kolegové, spolupracovnice a spolupracovníci, členové odborového svazu KOVO, členové Klubu důchodců. Konec února a počátek března byl časem zúčtování s minulým rokem, účetním obdobím.

Rozsáhle a podrobně jsme se všem aktivitám věnovali na našich Konferencích a jednáních. Jsem rád, že členská základna při našich jednotkách chápe změny, jak ty vnitřní odborové, tak ty u našich zaměstnavatelů. 

Ještě si vzájemně budeme hodně a dlouho vysvětlovat všechny podrobnosti, ale to je naše práce. Jsme týmová firma, součást nadnárodního koncernu a tak mnoho věcí musíme akceptovat.

Není jiné cesty. Ale pevně věřím, že až bude konec všech změn a ustálí se situace, začneme hledat nové možnosti. Jen musíme doufat, že také přijdou větší zakázky. Situace není špatná, ale objemy našich výrob umíme dělat i větší.

Ostatní informace :

Stále jsou v nabídce tábory pro děti našich zaměstnanců.

Tuzemské rekreace nabídneme v nejbližší době, zejména cestou odborových struktur. Neobsazené nabídky našeho partnera pro tuzemské rekreace potom zveřejníme jako rychlou informaci. Připravujeme a po prázdninách zveřejníme další drobné Benefity pro členy odborů a také upřesníme Benefit dárce krve.

Jsme připraveni pomoci našim partnerům (zaměstnavateli) s distribucí Benefitů z Kolektivního vyjednávání. Kolektivní smlouva je vyvěšena na stránkách našeho zaměstnavatele a současně i zde na webu odborů.

Děkuji za důvěru a přeji krásné jarní dny a pohodové Velikonoce. Jiří Bohdan

* * * * * * * * *

Součástí této Aktuality je také nabídka rekreací, které svým členům zprostředkováváme u našich partnerů. Při podávání žádostí prosím dbejte organizační struktury naší ZO a směřujte Vaši komunikaci ke zvoleným zástupcům Vašich úseků:

ZO OS KOVO ve spolupráci s CK DIAMANT připravili CELKOVOU NABÍDKU

ZO OS KOVO ve spolupráci s CK ČEDOK připravili nabídku na léto 2017

ZO OS KOVO ve spolupráci s CK EKOBRNO připravili dovolené na léto 2017 - Řecko, Korfu

ZO OS KOVO ve spolupráci s s CK EKOBRNO připravili dovolené na léto 2017 - Řecko, Nei Pori

ZO OS KOVO ve spolupráci s s CK EKOBRNO připravili dovolené na léto 2017 - Řecko, Iro

Prohlášení ZO OS KOVO k nabídkám rekreací

Otázky k rekreacím potom směřujte k mojí osobě, (nejlépe emailem), nebo přímo k partnerům v CK, pokud již nějakou komunikaci s nimi máte navázanou.

Máte-li nějakou připomínku k naší práci, sdělte nám ji. Teď je ten nejvhodnější čas na změny, neboť v souladu s pravidly, Stanovami a zvyklostmi se blíží doba, kdy Konference může zapracované návrhy změn po řádném projednání Výboru naší ZO schválit a zapracovat do aktuálních materiálů.

Za Výbor ZO

Jiří Bohdan – předseda 

   

 

Nabídky dovolených 2017:

Řecko - Olympijská Riviéra 2017