Previous Next

TOPlist

Aktuality KVĚTEN / 2017  

Dobrý den.  

V posledních hektických měsících jsme byli postaveni před několik nepříjemností způsobených rozhodnutím našeho nadnárodního zaměstnavatele.

I přes pokračující stěhování části výroby z jedné naší výrobní jednotky do jiné země se nám daří držet počet členů v naší ZO. Což považuji za velmi pozitivní. V současné chvíli dokončujeme komunikaci se členy a zaměstnanci našich výrobních úseků v nabídkách tuzemských rekreací a letních aktivit pro děti našich zaměstnanců.

Velmi výrazně se podílíme na šíření informační kampaně – při zavádění Benefitů ABB ve výrobních závodech na území Brna.

Určitým dílem budeme zodpovědní i za vydávání produktů Caffeterie.

Prošli jsme výraznou proměnou naší ZO – zkrácením názvu. Lépe to nyní vystihuje aktuální stav, ve kterém se nacházíme:

ZO OS KOVO ABB Brno. Pod tímto názvem jsme také vedeni ve veřejných rejstřících.

V článcích věnovaných historii ABB v Brně, odborům v ABB i odborům všeobecně v prázdninových měsících upravím příslušné kapitoly.

Nadále se věnujeme péči o zaměstnance, naše členy i šíření pozitivních myšlenek. Naše kancelář také zajištuje fyzickou podporu výdeje Benefitů ABB pro výrobní úsek na Vídeňské.   

Proběhlo setkání se zástupci COMPASS Group – společností a výkonným vedením provozujícím u nás v areálu hromadné stravování.

V rámci oslav 130 výročí elektrotechnické výroby v Brně, kde náš výrobní závod má historicky velký podíl proběhnou zaměstnavatelem organizované akce:

Fotbalové utkání na hřišti TJ TATRAN v Kohoutovicích a v měsíci září také Den aktivit pro rodiny zaměstnanců v areálu naší výrobní jednotky.

V ročním plánu naší ZO jsou ještě minimálně dvě hromadně organizované akce kulturní povahy, zejména společná návštěva Turné kapely Kabát 2017, které zavítá do brněnské  DRFG Arény na Křídlovické. Tyto aktivity již jsou uzavřeny a není možné navyšovat počet vstupenek.

Menším kolektivům však nic nebrání si vymyslet a připravit nějakou společnou aktivitu. Z jedné takové přináším krátkou reportáž v další části našich stránek. 

Milé kolegyně, kolegové přeji Vám pohodové prožití měsíce června a radost z blížící se dovolené. Věřím, že nám vyjde počasí, vše půjde podle plánu a nebudeme (nebudete) muset řešit nějaké nepříjemnosti spojené s dovolenými.

S pozdravem Jiří Bohdan

PS: Přípravy VII. sjezdu OS KOVO vstupují do finále

V Clarion Congress Hotelu v Olomouci se  17.- 18. května 2017 konalo 12. zasedání Rady OS KOVO. Rada je nejvyšším orgánem svazu v období mezi sjezdy. Samotný VII. Sjezd OS KOVO se uskuteční ve dnech 15.6. až 17.6.2017 v tom samém místě. Základní organizace OS KOVO ABB BRNO vysílá jednoho delegáta zastupujícího členy OS KOVO.

* * * * * * * * *

Nadále zůstáváme věrni podpoře rodin s dětmi a podpoře zaměstnanců ve věku 55 plus. Jsou to pro nás jasné cílové skupiny. Jsou zranitelné hlavně finančně, ale i tím, jaké životní situace řeší.

Tuzemské rekreace v nabídkách, které zveřejnujeme jsou nabízeny zaměstnancům našich partnerských výrobních jednotek. Klíčem jsou rozdělovány zaměstnancům, nečlenům ZO a zaměstnancům členům ZO. Rozdílnost cen, za které jsou nabízeny je dána rozdílným přístupem k čerpání prostředků na nenárokové Benefity zaměstnavatele.

Při uspokojování požadavků a plnění jednotlivých nabízených kapacit musí dojít k výběru s ohledem na velikost jednotky – rodiny a stáří spolucestujících dětí. S těmito všemi aspekty jste seznamováni při uzavírání přihlášek a před placením Vašeho podílu.

Na nenárokové benefity není právní nárok. Veřejný příslib přidělení platí jen do naplnění nasmlouvané kapacity s dodavatelem zprostředkujícím tyto rekreace.

Jednotlivé nabídky jsou zveřejněny níže zde: 

Nabídka - Tuzemská rekreace léto EPMV 2017

Nabídka - Tuzemská rekreace léto EP, EPES 2017

Přihlášky směrujte prosím na adresu sekretariátu viz.kontakty uveřejněné na těchto webových stránkách.

Závěrem bych Vás chtěl požádat o ukončení podávání přihlášek na letní rekreace dětí – na tábory. Celou agendu již nyní zpracováváme a připravujeme konkrétní kroky k předání jednotlivým provozovatelům táborů. 

S rodinami žadatelů komunikujeme a nadále budeme k dispozici pro doplňující otázky. 

Kolegyně, kolegové, spolupracovnice a spolupracovníci, členové odborového svazu KOVO, členové Klubu důchodců. Konec února a počátek března byl časem zúčtování s minulým rokem, účetním obdobím.

Rozsáhle a podrobně jsme se všem aktivitám věnovali na našich Konferencích a jednáních. Jsem rád, že členská základna při našich jednotkách chápe změny, jak ty vnitřní odborové, tak ty u našich zaměstnavatelů. 

Ještě si vzájemně budeme hodně a dlouho vysvětlovat všechny podrobnosti, ale to je naše práce. Jsme týmová firma, součást nadnárodního koncernu a tak mnoho věcí musíme akceptovat.

Není jiné cesty. Ale pevně věřím, že až bude konec všech změn a ustálí se situace, začneme hledat nové možnosti. Jen musíme doufat, že také přijdou větší zakázky. Situace není špatná, ale objemy našich výrob umíme dělat i větší.

Ostatní informace :

Stále jsou v nabídce tábory pro děti našich zaměstnanců.

Tuzemské rekreace nabídneme v nejbližší době, zejména cestou odborových struktur. Neobsazené nabídky našeho partnera pro tuzemské rekreace potom zveřejníme jako rychlou informaci. Připravujeme a po prázdninách zveřejníme další drobné Benefity pro členy odborů a také upřesníme Benefit dárce krve.

Jsme připraveni pomoci našim partnerům (zaměstnavateli) s distribucí Benefitů z Kolektivního vyjednávání. Kolektivní smlouva je vyvěšena na stránkách našeho zaměstnavatele a současně i zde na webu odborů.

* * * * * * * * *

Součástí této Aktuality je také nabídka rekreací, které svým členům zprostředkováváme u našich partnerů. Při podávání žádostí prosím dbejte organizační struktury naší ZO a směřujte Vaši komunikaci ke zvoleným zástupcům Vašich úseků:

ZO OS KOVO ve spolupráci s CK DIAMANT připravili CELKOVOU NABÍDKU

ZO OS KOVO ve spolupráci s CK ČEDOK připravili nabídku na léto 2017

ZO OS KOVO ve spolupráci s CK EKOBRNO připravili dovolené na léto 2017 - Řecko, Korfu

ZO OS KOVO ve spolupráci s s CK EKOBRNO připravili dovolené na léto 2017 - Řecko, Nei Pori

ZO OS KOVO ve spolupráci s s CK EKOBRNO připravili dovolené na léto 2017 - Řecko, Iro

Prohlášení ZO OS KOVO k nabídkám rekreací

Otázky k rekreacím potom směřujte k mojí osobě, (nejlépe emailem), nebo přímo k partnerům v CK, pokud již nějakou komunikaci s nimi máte navázanou.

Máte-li nějakou připomínku k naší práci, sdělte nám ji. Teď je ten nejvhodnější čas na změny, neboť v souladu s pravidly, Stanovami a zvyklostmi se blíží doba, kdy Konference může zapracované návrhy změn po řádném projednání Výboru naší ZO schválit a zapracovat do aktuálních materiálů.

Za Výbor ZO

Jiří Bohdan – předseda 

   

 

Nabídky dovolených 2017:

Řecko - Olympijská Riviéra 2017