Previous Next

TOPlist

Aktuality BŘEZEN 2021      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Únor a Březen 2021

ONLINE

Milé členky a členové, kolegyně a kolegové,

Nyní v polovině března připravujeme tradiční letní aktivity a věříme, že se uskuteční.   

Letní dětské tábory organizované našimi partnery Vám již byly nabídnuty a zájemci o jednotlivé turnusy se již hlásí. Vzhledem k tomu, že ne všechny zájemce osloví naše nabídky, tak Vám chci sdělit, že platí i příspěvková varianta na stejném principu, jako je již tradičně nabízena:

Po uskutečnění letní rekreace Vašeho dítěte lze doložit Žádost o příspěvek na aktivitu viz. Odkaz "Škola v přírodě a dětský tábor" a k tomu potvrzení pořádající organizace, že dané dítě se aktivity zúčastnilo.

Formáty potvrzení mají pokaždé jinou úpravu,(každý pořadatel vychází sice ze zákonného doporučení, ale s vlastní kreativitou), musí ale obsahovat tyto sdělující údaje:

Jméno a příjmení dítěte, datum narození, termín konání akce (od … do), místo pořádání akce, název organizace pořádající aktivitu, případně kolik bylo zaplaceno za tento pobyt.

Příspěvky se vyplácí vždy po ukončení akce – nikoliv předem, počítá se 100.- Kč / den max. 10 dnů, samoživitelé mají drobné navýšení denní dávky. Tento příspěvek lze vyplatit zaměstnanci, na jeho dítě (každé dítě žijící ve společné domácnosti) pouze jedenkrát ročně, u členů odborů lze příspěvek vyplatit i dvakrát ročně, je zde ale možnost krácení vypláceného příspěvku. Tím je tedy zdůrazněno, že Žádost si mohou podat i rodiče pracující v ABB, nebo Hitachi – Tuřanka, případně AB Komponenty, kteří nejsou členy OS KOVO.

V letošním roce se neuskuteční Letní tábor s Angličtinou, který byl vždy na konci prázdnin.

Pořadatel má jiné povinnosti a také se již rozpadl tým dobrovolníků, kteří se hlavně o tento tábor staral.

Benefitní systém pro členy odborů zůstává nezměněn, platí stále možnost čerpání příspěvků dle námi zveřejněné tabulky a také zdravotního benefitu.

Dárcovství krve: tento benefit je také platný, pouze byla ponížena hodnota dárkové poukázky na 500.- Kč. Připomínám, že nárok mají i zaměstnanci partnerských zaměstnavatelů.

Ve všech případech platí, že formuláře jsou umístěny na našich webových stránkách a připomínám, že jsou stále platné. (i když nebyly aktualizovány)

Zápis za březen 2021 vydáme průběžně a bude obsahovat vše podstatné týkající se aktuálních činností odborové organizace, tak jak jste zvyklí.  Termín členské schůze, Konference členů ZO OS KOVO ABB Brno je stanoven na  6. května 2021 ve 14:00 hodin v jídelně ABB Brno – Vídeňská. Budete pozváni cestou svých úsekových důvěrníků, nebo emailem, kde budeme potřebovat odpověď na naše pozvání. 

Spolupráci s Klubem důchodců v letošním roce máme o něco těsnější, neboť jsme zveřejnili pro příjem dokumentů určených k práci Výboru Klubu důchodců naše adresy.

Klub pracuje a již sestavil svoji zájezdovou činnost (LIST1 a LIST2). Schůzi členů mají plánovanou na 27. duben 2021.

Milé členky, milí členové blíží se jarní období, svátky Velikonoční a tak nad naší těžce zkoušenou zemí bude svítit trochu více slunce, než v uplynulých měsících. Zůstávejte proto v dobré náladě, chraňte si své zdraví, neriskujte…  A líbí se mi termín: zůstávejte pozitivně negativní. Tak doufám, že mi nepřijde účet za zneužití této fráze.

Váš

Jiří Bohdan, Předseda Výboru ZO OS KOVO a zástupce zaměstnanců

V Brně 14. 3. 2021

 

Pár praktických rad a informací:

·         Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

·         Je možnost čerpat zdravotní benefit

·         Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

·         Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

·         Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan

 

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno