Previous Next

TOPlist

Aktuality BŘEZEN 2020      

Lednový a únorový zápis z jednání ZO OS KOVO ABB

Vážené spolupracovnice, vážení spolupracovníci,

 

chtěl bych Vám všem poděkovat za aktivní přístup a spolupráci při plnění všech opatření, které společnými silami v boji proti zákeřné infekci děláme.

 

V tak překotné době, kdy informace a nařízení, která omezují naše životy, jdou den po dni k horšímu, si nesmírně vážím každého jednotlivce, který se snaží pomáhat a přemýšlet nad problémy nás všech.

 

Nežijeme v izolaci od okolního světa a nejsme schopni pro sebe urvat nějakou výhodu nad někým jiným.

 

Když materiál k distribuci chybí, tak prostě není v celé Evropě, ani v celém světě.

 

Jen trpělivou a cílenou snahou se daří posouvat dopředu a den po dni zlepšovat situaci uvnitř podniku.

 

V tuto chvíli nejsou prioritou peníze, vydávané za ochranné pomůcky, prioritou je rychlost dodání.

 

Dá se pochopit i snížení pracovního výkonu. Věřím, že Vaši nadřízení to vnímají podobně.

 

Dost často čelím dotazům, zda náš zaměstnavatel neuzavře výrobu jako celek. Rozhodnutí o tomto nepopulárním kroku by určitě nevyšlo od nás z odborové organizace. Je to opravdu to, co nechceme?

Mělo by to nedozírné následky a dopady na Váš komfortu i do stávajících životních situací. 

 

Kolegyně, kolegové, prosím, obrňte se trpělivostí a nadhledem nad situací. Rozmíšky a nevraživost není to, co Vám pomůže.

Pod tlakem jsme úplně všichni. Pojďme najít v sobě to lepší já a snažme se situaci řešit s klidem a rozvahou.

 

Vás nejbližší spolupracovníky prosím, budete -li mít jakékoliv podněty, které budou nápomocny situaci, dodejte je k projednání a zcela jistě je zrealizujeme.

 

Krásné dny Vám přeji za sebe i celou odborářskou základnu v našich výrobních podnicích.  

Jiří Bohdan 

Od 16. 3. 2020 pozastaveno provádění Pracovně Lékařských Služeb

Vzhledem k aktuální situaci a absolutnímu nedostatku ochranných prostředků, jsme nuceni do doby jejich dodání ze strany MZČR či JMK přistoupit k uzavření ordinace na Vídeňské 117 v Brně.

Od pondělí 16.3. 2020  do odvolání se pozastavuje provádění provádění pracovně lékařských služeb (vstupních, periodických i mimořádných prohlídek).

O aktuálních změnách Vás budeme průběžně informovat. 

Ordinace MUDr. Hany Harthové

V souvislosti s aktuální zdravotně bezpečnostní situací jsou hromadné akce zrušeny.

Toto opatření se dotýká i konání členské schůze, konference.

Sledujte proto aktuální situaci, s termínem odložené Konference bude včas seznámeni.

Aktuálně zatím nevíme, zda se uskuteční plánovaný zájezd skupiny osob Vídeňská, Heršpická do Pekla Čertovina.

Zde je vytvořena skupina účastníků, se kterou komunikuji přímo. Agentura, se kterou připravuji tento zájezd je oslovena také.

Také zjišťuji, zda CINEMA CITY neprodlouží platnost vstupenek do Multikina.

Ty distribuované v rámci Vánoc a počátku roku jsou do 14. 5. 2020.

Děkuji Vám za pochopení a dodržování zásad karanténních opatření.

S pozdravem Jiří Bohdan

Karanténa osob vracejících se z Itálie

V souvislosti s mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví se všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v ČR, pobývajícím na území ČR nad 90 dní, nebo zaměstnaným na území ČR, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do ČR, nařizuje, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost svému registrujícímu praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem.

V důsledku přetížení telefonní linky v posledních dnech žádáme pacienty, aby nás v případě, že se nedovolají, kontaktovali na e-mail ordinace.abb@harthova.cz a my Vás budeme obratem kontaktovat.

Ordinace MUDr. Hany Harthové

Vážení spolupracovníci, kolegyně a kolegové.

V tomto vydání novinek z naší odborové organizace bych se chtěl věnovat benefitnímu programu pro Kováky. (organizuje a šíří OS KOVO, centrála Praha)

Byl spuštěn v roce 2019 po inovaci a podmínkou jeho používání je, abychom si navzájem řekli a předali osobní údaje do databází. Zejména emailové adresy a nejlépe soukromé, ne pracovní. U těch se může stát to, že Vám příchozí zprávy z programu Kováků vůbec přes antivirové a spamové filtry neprojdou. V minulých dnech jsem jisté skupině osob již kontroloval stav údajů v databázích a věřím, že již své informace mají. Jen bych Vás chtěl poprosit o trochu aktivního přístupu i z Vaší strany. Zejména mladým lidem by nemělo dělat potíže vyhledat si informace, požádat o vstup do programu pomocí emailové adresy a přijmout úvodní údaje pro první přihlášení. Samozřejmě jsem schopen pomoci, ale ne vždy jsem k dispozici a ne vždy může kontakt se členem být prioritou.

Také je potřeba pozorně číst každou nabídku, jak moc se konkrétně dotýká „mojí“ osoby, jak se musí postupovat a co se musí dodržet.

V okolí Prahy je mnoho zajímavých nabídek; na AQUAPALACE je například na konec března vyhlášen odborový den víkend 28. 3. až 29. 3. 2020.

Bohužel „náš moravský“ AQUALAND není na podobné akce „zatím“ zvyklý.

Ke stálicím benefitních programů také patří bezplatné právní poradny SON – Sdružení ochrany nájemníků. Povodňové konto – nyní Konto živelných pohrom jsem již v aktualitách zmiňoval.

Jsem otevřený komunikaci, s případnými potížemi Vám pomohu.

Tištěné katalogy Benefity OS KOVO budou k dispozici na několika místech v našich výrobních závodech a u nás na sekretariátu. 

Chtěl bych Vám také oznámit, že velmi brzy zveřejníme Zápis z jednání Výboru v lednu a únoru 2020, bude společný.

Prosím, věnujte pozornost termínu Členské schůze – Konference, která se koná 8.4.2020 ve 14.00 v jídelně výrobní jednotky ABB Vídeňská a pozvánky Vám Vaši usekoví důvěrníci předají. Jsme dohodnuti, že i zde zazní nabídka na Vaši účast, kterou zaevidujeme a bude-li to možné, očíslovanou pozvánku Vám předáme. Každý úsek má totiž na počet svých členů umístit cca 1/5 zájemců na tuto členskou schůzi – Konferenci z toho úseku. Bude-li větší zájem, budeme muset vybírat.

První dva zájemci se mi již zaregistrovali, další mi mohou napsat na níže uvedený kontakt. Nezapomeňte prosím na sebe zanechat spojení.

Účast na této schůzi se považuje v souladu s Kolektivní smlouvou za činnost pro skupinu osob, budete-li se tedy účastnit v pracovní době, tak nezbytně nutnou dobu máte omluvenu. Po řádné pracovní době však účast je z Vašeho osobního volna.

Je Vašim zájmem být v centru dění a seznámit se s děním v našich výrobních podnicích i v organizaci. Prostor pro diskusi v jednacím řádu Konference je.

Milé kolegyně a kolegové, spolupracovnice a spolupracovníci, nacházíme se ve složité době, ale cesta vede dál. Pojďte nám prosím pomoci a vstupte do našich řad. Vyjednáváme za Vás za všechny. Dialog se zaměstnavateli nesmí nikdy skončit. Musíme být vidět i slyšet. Máme nové zaměstnavatele pro část našich výrobních závodů a i když startovací základnu

(Kolektivní smlouvu) jsme téměř shodně překlopili k tomu novému subjektu nesmíme usnout, ale zůstat bdělí.

Mějte hezké jarní dny po letošní zimě – nezimě a děkuji Vám za Vaši podporu.

Děkuji také organizátorům sportovně relaxačních zájezdů za jejich práci při přípravácfh a organizaci těchto zájezdů. 

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno