Previous Next

TOPlist

Aktuality BŘEZEN 2020      

Lednový a únorový zápis z jednání ZO OS KOVO ABB

Vážené spolupracovnice, vážení spolupracovníci,

 

chtěl bych Vám všem poděkovat za aktivní přístup a spolupráci při plnění všech opatření, které společnými silami v boji proti zákeřné infekci děláme.

 

V tak překotné době, kdy informace a nařízení, která omezují naše životy, jdou den po dni k horšímu, si nesmírně vážím každého jednotlivce, který se snaží pomáhat a přemýšlet nad problémy nás všech.

 

Nežijeme v izolaci od okolního světa a nejsme schopni pro sebe urvat nějakou výhodu nad někým jiným.

 

Když materiál k distribuci chybí, tak prostě není v celé Evropě, ani v celém světě.

 

Jen trpělivou a cílenou snahou se daří posouvat dopředu a den po dni zlepšovat situaci uvnitř podniku.

 

V tuto chvíli nejsou prioritou peníze, vydávané za ochranné pomůcky, prioritou je rychlost dodání.

 

Dá se pochopit i snížení pracovního výkonu. Věřím, že Vaši nadřízení to vnímají podobně.

 

Dost často čelím dotazům, zda náš zaměstnavatel neuzavře výrobu jako celek. Rozhodnutí o tomto nepopulárním kroku by určitě nevyšlo od nás z odborové organizace. Je to opravdu to, co nechceme?

Mělo by to nedozírné následky a dopady na Váš komfort i do stávajících životních situací. 

 

Kolegyně, kolegové, prosím, obrňte se trpělivostí a nadhledem nad situací. Rozmíšky a nevraživost není to, co Vám pomůže.

Pod tlakem jsme úplně všichni. Pojďme najít v sobě to lepší já a snažme se situaci řešit s klidem a rozvahou.

 

Vás nejbližší spolupracovníky prosím, budete -li mít jakékoliv podněty, které budou nápomocny situaci, dodejte je k projednání a zcela jistě je zrealizujeme.

 

Krásné dny Vám přeji za sebe i celou odborářskou základnu v našich výrobních podnicích.  

Jiří Bohdan 

Od 16. 3. 2020 pozastaveno provádění Pracovně Lékařských Služeb

Vzhledem k aktuální situaci a absolutnímu nedostatku ochranných prostředků, jsme nuceni do doby jejich dodání ze strany MZČR či JMK přistoupit k uzavření ordinace na Vídeňské 117 v Brně.

Od pondělí 16.3. 2020  do odvolání se pozastavuje provádění provádění pracovně lékařských služeb (vstupních, periodických i mimořádných prohlídek).

O aktuálních změnách Vás budeme průběžně informovat. 

Ordinace MUDr. Hany Harthové

V souvislosti s aktuální zdravotně bezpečnostní situací jsou hromadné akce zrušeny.

Toto opatření se dotýká i konání členské schůze, konference.

Sledujte proto aktuální situaci, s termínem odložené Konference bude včas seznámeni.

Aktuálně zatím nevíme, zda se uskuteční plánovaný zájezd skupiny osob Vídeňská, Heršpická do Pekla Čertovina.

Zde je vytvořena skupina účastníků, se kterou komunikuji přímo. Agentura, se kterou připravuji tento zájezd je oslovena také.

Také zjišťuji, zda CINEMA CITY neprodlouží platnost vstupenek do Multikina.

Ty distribuované v rámci Vánoc a počátku roku jsou do 14. 5. 2020.

Děkuji Vám za pochopení a dodržování zásad karanténních opatření.

S pozdravem Jiří Bohdan

Karanténa osob vracejících se z Itálie

V souvislosti s mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví se všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v ČR, pobývajícím na území ČR nad 90 dní, nebo zaměstnaným na území ČR, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do ČR, nařizuje, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost svému registrujícímu praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem.

V důsledku přetížení telefonní linky v posledních dnech žádáme pacienty, aby nás v případě, že se nedovolají, kontaktovali na e-mail ordinace.abb@harthova.cz a my Vás budeme obratem kontaktovat.

Ordinace MUDr. Hany Harthové

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno