Previous Next

TOPlist

Aktuality 42. Týden / 2015

 Pozvánka na Schůzi Klubu důchodců, dne 20.10. 2015

Vážené členky a členové, dovoluji si Vás pozvat na pravidelnou podzimní schůzi

Klubu důchodců při ZO OS KOVO ABB EJF Brno.

Koná se dne 20. 10. 2015  ve 14.00 v jídelně ABB Brno, Vídeňská 117

Program :

Zahájení a uvítání přítomných

Zpráva o činnosti Klubu důchodců v roce 2015

Informace z podniku a z odborové organizace

Beseda, příspěvky diskutujících

Podávání občerstvení a volná zábava.

Placení členských příspěvků a zápisy do Vašich evidenčních karet

bude probíhat od 13.00 před prezencí.

Srdečně Vás zve Milada Muselíková, předsedkyně. 

Kolegyně, kolegové, spolupracovnice a spolupracovníci

Měsíc říjen je pravidelně určen k zahájení Kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem.

Na tomto vyjednávání se nastavují pravidla pro další kalendářní rok, jak pro Benefity, tak pro mzdový nárůst a ostatní záležitosti, které pokrývá Kolektivní smlouva. Ta je v ABB uzavírána na jeden kalendářní rok.

Členové Výboru ZO a členové vyjednávacích týmů dobře vědí, co tato práce obnáší.

Malé připomenutí v časové ose, jak všechno probíhá:

  • Členové Sdružení odborových organizací ABB CZ sestaví na základě podkladů z jednotlivých ZO

 „ Návrh pro vyjednávání „ a předají ho zpravidla do konce září zástupcům zaměstnavatele.

  • Do 15 dnů od podání návrhu očekávají reakci zaměstnavatele a následné pozvání do sídla centrálního ABB CZ v Praze. / v tomto okamžiku již jsou seznámeni s návrhem zaměstnavatele /
  • Vyjednávací týmy zvolené jednotlivými ZO se na uvedený čas dostaví na 1. kolo vyjednávání.

Toto úvodní kolo slouží k vzájemnému poznání a konzultaci mezi oběma stranami, je nutné odstranit bariéry i nesrovnalosti ve výkladech návrhů.

  • V druhém kole, které proběhne po cca 14 dnech / zástupci vyjednavačů musí projednat návrhy protistrany – tedy partnera ve vyjednávání ve svých ZO / se již na základě argumentů skutečně vyjednává.
  • A jak je to dál..?  jsou další kola a postupné projednávání jednotlivých záležitostí – mzdového nárůstu, Benefitů a všech souvisejících náležitostí.

Není to jednoduché, probíhají různé výměny a přesuny, tak aby každá záležitost byla řádně uvážena a bylo správně rozhodnuto.

  • V ideálním případě je vše ukončeno v prosinci, tak aby mohla Kolektivní smlouva od ledna následujícího roku začít platit.   

Jste zvědavi  jak dopadne letošní Kolektivní vyjednávání  ? 

V rámci reorganizačních změn v ABB, které byly v nedávné době oznámeny, je mnoho neznámých.

Letošní vyjednávání bude zejména v organizačních věcech jistě náročné.
Tak hlavu vzhůru a do práce – vlastně do „ Vyjednávání „  .

Jako další krok k úpravě našich stránek Vám předkládáme odkaz na Kolektivní smlouvu roku 2015.  

Velmi podobně probíhá Kolektivní vyjednávání i ve společnosti AB Komponenty s.r.o., kde jsme dohodnuti na dvouletém období platnosti Kolektivní smlouvy.

Děkuji Vám za podporu, kterou vyjadřujete nám členům vyjednávacího týmu,  Vašim zástupcům.

Průběžné informace o Kolektivním vyjednávání budeme z taktických důvodů uvolňovat postupně a informovat budeme všechny zaměstnance, za které naše Odborová organizace vyjednává. 

Za Výbor ZO

Jiří Bohdan