Previous Next

TOPlist

                Aktuality 20. týden / 2015

Rychlá nabídka rekreace:

Určeno pro zaměstnance lokality ABB Brno.

Způsob hrazení a další informace pro zájemce předáme osobně nebo emailem :

  • Dovolená na ostrově Kos-Lambi, jedenáctidenní letecký zájez z Brna - Last minute - All inclusive. 
  • Kapacita na rekreačním zařízení FRAN je stále nenaplněna. Informace o termínech a možnostech ( velikosti pokojů ) podá sekretariát ZO OS KOVO ABB Brno

Dobrý den, tak jsme mírně rozrostli a také se nám objevilo několik dotazů, jak je to z průkazkami člena.

Rozhodnutím svazových orgánů a změnou  Stanov  OS  KOVO schválených v roce 2013 v Hradci Králové bylo vydávání a uznávání průkazek zrušeno.

Naše ZO si určitou dobu, do vyčerpání zůstatků předtisků ještě vydávání průkazek podržela.

Nyní již ani my nevydáváme průkazky.

Benefity uplatňované u naší ZO kryjeme ověřováním v databázi platících členů.

Benefity uplatňované při registraci do odborových programů – např. Odbory plus potvrzujeme jako ZO samostatnými emaily na základě vyžádání každého jednotlivého případu, nebo jednotlivce.

V minulosti došlo např. také ke zneužívání aktivit pořádaných a zajišťovaných Regionálním pracovištěm.

Rovněž nekázeň při vracení průkazů / nevracení / zpět při ukončení členství nás dovedla k ostražitosti.

Naše organizace je tvořena od spodu, tedy z dílenských úseků, výborů a tudíž členové by měli znát a komunikovat přes své úsekáře a předsedy.

Nebráním se komunikaci přímé, ale otázku průkazů  nebudeme otevírat.  Rozhodně bychom udělali krok zpět a znamenalo by to určité náklady na tisk.

Pokud  bude kdokoliv na kteroukoliv stranu potřebovat samostatné potvrzení členství jsme k dispozici na sekretariátu, nebo využijte emailové komunikace.

Zejména Odbory plus a vstupy do speciálních poraden tato potvrzení vyžadují. (Regionální pracoviště, SON, Spotřebitelská aj.)

 

A jedna odpověď na otázku zaměstnance naší lokality:

Otázka: Je v ABB podnikový právník, který dokáže pomoci zaměstnancům?

Odpověď : Pokud zaměstnanec nenajde informace na vnitřních stránkách zaměstnavatele, musí se obrátit na svého vedoucího.

Zaměstnanci  by měli se naučit obracet nejen na HR a odbory, ale také na své vedoucí.

Podnikový právník, který by poskytoval právní podporu zaměstnanci není. V otázkách pracovního práva fungují bezpečnostní technici,  zkušení jsou odboráři,  pokud chce zaměstnanec poradit v obchodním, občanském, trestním, či jakémkoliv jiném právu měl by si najít nějakého externího právníka.

Členům odborů slouží poradna v odborovém tisku, nebo přímo kontakt na Regionální pracoviště OS KOVO, Malinovského nám. Brno.

Vyžádejte si kontakty u svých odborových předsedů.

 

Přeji Vám příjemné májové dny plné jara, slunce a očekávání vytoužených dovolených.

za redakční radu Jiří Bohdan