Previous Next

TOPlist

Rok 2018 - rok plný výročí  

V letošním roce bohatém na kulatá jubilea našeho státu i různých organizací si připomínáme také jubileum – 25. výročí založení OS KOVO Česká republika.

Tomuto jubileu byl věnován Kovák, se kterým se máte možnost seznámit v distribuované tištěné podobě (nebo na stránkách OS KOVO Česká republika).

My si však připomínáme to, že před 25. lety si společnost ABB postupně začala přebírat náš výrobní závod.

ROK 2018 - ROK PLNÝ VÝROČÍ Děkuji Vám, kteří si nostalgické vzpomínání plné faktů přečtete celé

Historie patří do našich životů.

Stejně tak patří do našich životů vzpomínky na zemřelé kolegy, kamarády a spolupracovníky.

Vzpomeňme proto na pana ing. Karla Stixe, který patřil k EJF a ABB také mnoho let a se kterým jsme se 22. března 2018 naposledy rozloučili v Krematoriu města Brna. Děkuji Vám.

Jiří Bohdan, Předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

Z našich akcí vybíráme:

I PRÁCE MÁ SVŮJ SVÁTEK

Dokumenty k propagaci MultiSport karty - informace a přihlášky, zejména pro úsek Heršpická:

Benefit naší odborové organizace – přístup do kolektivní sítě MULTISPORT (MultisportKarta)

Informace o projektu MultiSport pro jednotky ABB PGHV a EPDS Heršpická

Žádost o poskytnutí Benefitu – Multisport - Člen ZO OS KOVO ABB Brno

Pozvánka na dětský den s Odbory ABB Brno, který se koná  v sobotu 9. 6. 2018 v areálu soukromého Retro muzea – Brno – Pěstitelská.

Den Dětí 2018

Pokud máte zájem nám pomoci s přípravou, nebo se jen zúčastnit, prosím kontaktujte nás také přes webový formulář na www.odboryabbbrno.czPředpokládáme i účast prarodičů s dětmi našich zaměstnanců – členů ZO OS KOVO ABB Brno.

Děkuji Vám za Vaše připomínky a náměty, které směřují k naší práci, nebo k našemu zaměstnavateli.

Dovolte mi také poděkovat organizátorům zimních lyžařských zájezdů, kteří Vám připravili tři víkendy plné lyžování a dobré zábavy.

Váš předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, Jiří Bohdan  

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 2018

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 2018 

MILOVY ŽDÁRSKÉ VRCHY - REKREAČNÍ OBJEKT NITRANSKÉ RUDNO - CHATA SLOVENSKO REKREAČNÍ OBJEKTY A CHATY

KORFU APULIE - 9.-.18.6.2018 SLOVENSKO - Turčianské Teplice 28.4.-1.5.2018 ODPOČINKOVÉ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

* * * * * * * * * * * * * * * * *

NABÍDKY LETNÍCH ZÁJEZDŮ PRO ROK 2018

DOVOLENÁ V ŘECKU NA OLYMPSKÉ RIVIÉŘE Studia Margarita letovisko BARBATI ŘECKO KORFU

V některých nabídkách je publikováno: členům odborové organizace poskytujeme slevu ve výši xxx %.

K prokázání členství v ZO OS KOVO ABB Brno stačí: odkaz na moji emailovou adresu, členství potvrdím, nebo prosím využijte průkazu člena OS KOVO. Noví členové, kterým ještě průkaz nebyl předán využijí první možnosti.  

Po uskutečnění zájezdu, rekreace pak máte možnost přes interní komunikaci, nebo pomocí přiložených formulářů žádat o tzv. příspěvek na rekreaci. Příspěvek je určen Vám členům ( bez partnera ) a Vašim dětem do 18 let podle pravidel a zásad. Případné dotazy na praktické provedení čerpání příspěvku a potřebné doložení dokumenty objasním na vyžádání, z častých dotazů pak vytvořím universální odpověď a vložím ji do Poradny.

Jisté však je, že příspěvek by měl být čerpán až po uskutečnění rekreace, nebo v době, kdy lze předpokládat, že již rekreace proběhla, proběhne, nebo nebude z Vaší strany zrušena. V případě, že Vaši rodinní příslušníci ( partnerky, partneři ) jsou u nás v ZO OS KOVO ABB Brno registrováni oba, mají nárok na příspěvek oba, dokládají se pouze jedny doklady a příspěvek se vyplatí dle Vašeho zadání na jeden bankovní účet, případně každému zvlášť.

Příspěvky vyplácíme výhradně převodem peněžních prostředků na účet. Nárok je pouze na jeden příspěvek, ve výši dané pravidly a zásadami během kalendářního roku.

Vyčerpáním příspěvku v zimní sezoně již zaniká nárok na příspěvek letní.

Děkuji Vám za pochopení této velké změny. Nejasnosti nebo spory rozhoduje Výbor ZO zastoupený předsedou. 

Jiří Bohdan 

V následující části sdělení lze najít souhrn nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno a k potřebných přiložených materiálů.

Je to další krok k tomu, abychom Vám členům ZO OS KOVO ABB Brno předkládali informace uceleným způsobem a vyhnuli se tak diskusím a „polopravdám“ , na které občas narazím v dotazech adresovaných k mojí osobě, nebo při diskuzích s jednotlivými členy.

Jsou to materiály pracovní, které budou ještě korigovány a schváleny až na jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno v prosinci 2017 a budeme se jimi v roce 2018 řídit. K těmto materiálům jsou přiloženy také Formuláře žádostí v samostatné části našich stránek v sekci: Dokumenty.

Formuláře je možné používat, neboť jsou reálné a pokud uvádějí hodnoty podpor jsou zakotveny v dokumentech platných pro rok 2018 – tj. aktuální rok.

Jedná se o:

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Příspěvek Dárcům krve je po dohodě vyplácen ve stejné výši jako v roce 2017, mechanizmus Žádosti zůstal zachován. Žádost je přiložena zde: (Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve)

Informace o provozu zdravotního střediska na Vídeňské jsou vyvěšeny. 

Informace k provozu hromadného stravování v EPMV Vídeňská : běžný provoz

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem.

S pozdravem Jiří Bohdan

tým Odbory ABB Brno